Kiss Judit, Demjén Tibor
EMMI Dohányzás Fókuszpont

Háttér

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2003 májusában megtartott Közgyűlésén fogadták el a tagországok a Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményt, WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC)[1]. A Keretegyezmény célja, hogy a dohányzást minimális szintre szorítsa vissza, gátat vessen a dohányzás járványszerű terjedésének, mérsékelje az egészségre káros hatásokat, és elfogadható mértékre csökkentse a társadalomra rótt dohányzással összefüggő költségeket.

A Keretegyezménynek jelenleg 177 Részes Fele van. Magyarország 2004. április 7. óta Részes Fél, a Keretegyezményt a 2005. évi III. törvény hirdette ki. Az FCTC dohányfüst expozíció elleni védelemről szóló 8. cikkéhez[2] kapcsolódó irányelvet a 2. Részes Felek konferenciája (COP 2) fogadta el 2007-ben, amely a WHO FCTC legfontosabb ajánlása a nem dohányzók védelmével kapcsolatban. Az utóbbi években jelentős előrelépések történtek hazánkban is a dohányzás visszaszorításával összefüggő jogszabályalkotás területén: a munkahelyi, a közterületi, vendéglátóipari egységekben való dohányzás korlátozásának terén is jelentős előrelépések történtek[3]. A dohánytermékekhez történő hozzáférést szabályozta az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről[4], amelynek értelmében kiskorúak dohánytermékkel való kiszolgálása az árusítás jogának felfüggesztésével járhat. Ezt követte a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2013. július 1-től hatályba lépett 2012. évi CXXXIV. törvény amely alapján csak koncessziós szerződés alapján működő kereskedők (egyéni vállalkozók, illetve gazdasági társaságok) árulhatnak cigarettát. Ez a kiskereskedelmi eladási helyek számának drasztikus csökkentésével, a 18 év alattiak hozzáférésének ellenőrzését tette hatékonyabbá. A nemzeti dohányboltok rendszerének bevezetésével csökkent az elárusítóhelyek száma és a jövedéki adók folyamatos emelése is a dohányzás visszaszorítását szolgálja. Bizonyított, hogy a képekkel kombinált figyelmeztetések elhelyezése a csomagoláson, az egységes csomagolás bevezetése, a dohánytermékek reklámjának tiltása, a tömegkommunikációs eszközökön keresztüli kampányok és a dohánytermékekhez való hozzáférés korlátozása szintén segítheti a fiatalok rászokásának megelőzését. Az egységes csomagolás bevezetésre irányuló intézkedésekre is sor került Magyarországon, ami a világon csak néhány országban sikerült.

Lakossági tudatosság és a megelőzés fontossága

Több kutatás[5] is bizonyítja a hatásosságát azoknak a szakpolitikáknak és beavatkozásoknak, amelyek az átfogó dohányzás visszaszorítás részét képezik. Beavatkozás lehet iskolai dohányzás megelőzési program, adóemelésen keresztüli árnövekedés, képekkel kombinált figyelmeztetés, dohánytermékek reklámjának tiltása, tömegkommunikációs kampányok, nem dohányzók védelmét elősegítő szabályozások, valamint a dohánytermékekhez való hozzáférés korlátozása.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint a dohányzás megelőzési programok alkalmazása – az egészséges életmódra nevelés alapvető részeként – kiemelt jelentőségű már fiatal gyermekkorban.[6] Az FCTC „Oktatás, képzés és lakossági tudatosság” című 12. cikkének kapcsolódóan is lényeges feladat a dohányzás-visszaszorítási kérdésekkel kapcsolatos lakossági tudatosság elősegítése és erősítése.

Kutatások bizonyítják, hogy a dohánytermékek árának növelése, a tömegkommunikációs kampányokkal kiegészített közösségi programok, valamint a közösség mobilizálása sikeresen visszaszorítják a fiatalok körében a dohányzást.  Azonban ahhoz, hogy valóban jelentős változásokat érjünk el a fiatalok dohányzásának visszaszorítása területén, a jogszabályi intézkedéseket egyéb beavatkozásokkal, pl. igazoltan hatásos megelőzési programokkal, kommunikációval célszerű kiegészíteni. Így fontosnak tartjuk, hogy olyan szociális készségekre és kompetenciákra irányuló, komplex megelőzési programok kidolgozására kerüljön sor, melyek megfelelnek a legújabb egészségmagatartás megváltoztatására vonatkozó elméleteknek, valamint magukba foglalják a legújabb jó gyakorlatok eredményeit.[7]

A hatásos egészségmagatartás eléréshez szükség van egyéni szinten történő beavatkozásra, mely alapját adja a rendszerszintű változások eléréséhez is. A viselkedés megváltoztatásához a képességek, lehetőségek és motiváció együttes hatása szükséges, melyet a „COM-B rendszer” foglal magában.[8]

Dohányzás megelőzési programjainkról

Az EMMI Dohányzás Fókuszpont Óvodai Dohányzás Megelőzési Programja országos szinten eredményesen működik az 1994-ben elvégzett modellkísérlet óta, jelenleg az összes óvoda több mint 50%-ában. A program szórakoztatóan, játékosan formálja a gyerekek véleményét a dohányzásról, egyben felkészíti őket arra, hogy ne legyenek elszenvedői a passzív dohányzásnak, hanem aktívan lépjenek fel ellene.

További információ:

http://www.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/ovodai_dohanyzas_megelozesi_program.html

A programdoboz tartalma (néhány eszközt kivéve) térítésmentesen letölthető:

http://www.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/programdoboz.php

A „Ciki a cigi” iskolai program az óvodai program során megalapozott ismeretátadás, illetve attitűd-formálást eredményező impulzus és az életkori sajátosságoknak megfelelő szemléletformálás további biztosítására törekszik tanórai keretek között, illetve tanórákon kívül.

Tanórán kívüli használatra a „Ciki a cigi” honlapot (http://www.cikiacigi.hu/fooldal.html ) ajánljuk, amit az interneten vagy egy hordozható érintőképernyős számítógépen (HÉSZ) keresztül ismerhetnek meg a gyermekek. A HÉSZ célja felhívni a gyermekek figyelmét a honlapon található játékokra, információkra, melyek a dohányzás káros hatásaira hívják fel a figyelmet. A készüléket a kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél igényelhetik az iskolák.

A 2008-ban kifejlesztésre került a 3-5., illetve a 6-8. osztályos tanulók részére, interaktív eszközt is tartalmazó tanmenet és eszközcsomag. Az iskolai program olyan kompetenciákat fejlesztő feladatokat, modulokat tartalmaz, amelyek a szakirodalom alapján hatásosnak mondhatók a dohányzás megelőzés területén.

A 3-5. és a 6-10. osztályos korcsoportoknak szánt képzési anyagok közötti különbséget a korosztályok eltérő pszichológiai sajátosságai indokolják. A 3-5. osztályos tanulók számára kialakított program figyelembe veszi a rájuk jellemező kognitív, erkölcsi és képzeleti fejlődést. A megismerési folyamatok, a figyelem, az észlelés, a képzelet, a gondolkodás és az emlékezet ebben az időszakban nagy változásokon megy át, sokszor ugrásszerűen nő meg az elsajátított tudásanyag, információ mennyisége. Ebben az időszakban a szándékos figyelem terjedelme nő, bővül az egyidejűleg észben tartható információk mennyisége, növekszik elraktározásuk és előhívásuk sebessége. A gondolkodási folyamatok egyre logikusabbá, tudatosabbá és következetesebbé válnak, vagyis az úgynevezett konkrét műveletek szintjére kerülnek. Ezért fontosnak tartottuk, hogy programunkban az egyes képzési elemeket a tanulók számára kifejezetten átélhetővé, érzékszervileg érzékelhetővé tegyük. Így ezen módszerek alkalmazásával, a programhoz tartozó oktatási eszközök szemléletesen mutatják be a dohányzás következtében kialakuló betegségeket és azok várható szövődményeit, érzékeltetik a dohányzás pszichés vonatkozásait, amely során tartalommal telnek meg a dohányzás témaköréhez tartozó elvont fogalmak is.

A program három fő területre koncentrál:

  • a passzív dohányzás elkerülése,
  • a dohányzásra történő rászokás megelőzése,
  • a leszokás segítése.

Az eszközcsomag tartalmaz egy kivetíthető flash alapú interaktív előadást, egy tanári kézikönyvet, valamint egy szöveges segédletet az előadás képanyagához. Mindezek lehetővé teszik a dohányzással összefüggő valamennyi területhez kapcsolódó ismeretek átadását. A flash alapú interaktív előadás felkelti és fenntartja a diákok figyelmét, segíti az ismeretanyag rögzítését, elsajátítását (pl. képek, filmrészletek, animációk stb.)

A tanári kézikönyv a pedagógusoknak ad útmutatást, tanácsokat a foglalkozások megtartásához. A benne foglalt ismeretanyag feldolgozására 8 x 45 perc időtartamot javaslunk, amely azonban az iskolai tanórák lehetőségeihez igazodva rövidebb idő alatt is megvalósítható.

A program sikeres lebonyolításához összeállítottunk egy szöveges segédletet, amely tartalmazza a flash alapú interaktív előadás teljes képanyagát, valamint a feldolgozást segítő rövid, szöveges magyarázatot. Ennek segítségével a tíz fejezet könnyedén feldolgozható.

Az iskolák részére regisztrációt követően, az OEFI honlapjáról (http://reg.oefi.hu/ ) térítésmentesen letölthető a tanári kézikönyv, a szöveges segédletet, valamint a videó részletekkel, képekkel, és animációkkal gazdagított flash alapú interaktív előadás.

Az interaktív előadás lejátszható/megtekinthető:

http://www.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/iskolai_megelozesi_program_3-5.html  http://www.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/iskolai_megelozesi_program_6-10.html

Következtetések

Összességében elmondható, hogy ahhoz, hogy fenntartsuk a felnőtt lakosság körében bekövetkezett pozitív változást, illetve jelentős változást érjünk el a fiatalok dohányzásának visszaszorítása területén, a jogszabályi intézkedéseket egyéb beavatkozásokkal, pl. igazoltan hatásos megelőzési programok célszerű kiegészíteni. Így fontosnak tartjuk a már meglévő megelőzési programok megvalósítását, illetve a legújabb egészségmagatartás megváltoztatására vonatkozó elméletek és jó gyakorlatok eredményei alapján történő fejlesztését.

[1] WHO Framework Convention on Tobacco Control, http://www.who.int/fctc/text_download/en/index.html,
EVSZ Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény, http://www.fokuszpont.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/hu/content/evsz-dohanyzas-ellenorzesi-keretegyezmeny-iranyelvek-jegyzokonyvek-jelentesek Letöltve: 2019-10-30

A WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye dohányfüst-expozíció elleni védelemről szóló 8. cikkének végrehajtására vonatkozó irányelvek http://www.fokuszpont.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/sites/default/files/iranyelv_8_cikkhez.pdf Letöltve: 2019-10-30

[2] Article 8, Guidelines on Protection from Exposure to Tobacco Smoke; http://www.who.int/fctc/cop/art%208%20guidelines_english.pdf,

[3] Forrás: https://www.fokuszpont.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/sites/default/files/case_study_HU_20150429.pdf Letöltve: 2020-01-06

[4] http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700155.TV Letöltve: 2019-10-25

[5] John P Prierce; Victoris M White; Sherry L Emery; What public health strategies are needed to reduce smoking initiation?; Tob Control 2012;21:258-264; (http://tobaccocontrol.bmj.com/content/21/2/258.full.pdf+html letöltve 2014.10.13.)

[6] WHO Framework Convention on Tobacco Control; http://www.fokuszpont.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/sites/default/files/EVSZ_DK_HU.pdf

[7] Thomas RE, McLellan J, Perera R. School-based programmes for preventing smoking. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013.  (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD001293.pub3/pdf , letöltve: 2015.04.08)

[8] Michie et al: The behaviour change wheel: A new method for characterising and designing behaviour change interventions. Implementation Science, 2011. 6:42 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3096582/pdf/1748-5908-6-42.pdf letöltve: 2014.04.08)

NNK feher logo

Az egeszseg.hu a Nemzeti Népegészségügyi Központ tulajdona.
Minden jog fenntartva 2021 ©

szechenyi 2020 also