Tóth Krisztina, Zentai Andrea

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

Egészséges táplálkozást ösztönző iskolai program

 

A közétkeztetési rendelet[1] hatályba lépése jelentős reformokat hozott egyes oktatási-nevelési intézményekben. A tanulók, szülők, pedagógusok, konyhai dolgozók változásokra való fokozatos felkészítése azonban sok esetben elmaradt, így a rendelet bevezetését több helyen elutasítás kísérte.

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) álláspontja szerint a közétkeztetési reformok széleskörű elfogadásának alapfeltétele az egészséges táplálkozást minden lehetséges módon ösztönző iskolai környezet kialakítása. Ennek része a közétkeztetés rendszerének, a rendelet főbb előírásainak (így az egészséges táplálkozás alapvető szabályainak) általános ismerete, a közétkeztetés egyes szereplői közötti folyamatos párbeszéd, igényfelmérés és az esetleges problémákra való közös megoldáskeresés.  

2018-ban az OGYÉI Táplálkozás-epidemiológiai Főosztálya az EMMI támogatásával 10 általános iskolában tesztelte ezt célzó, kéthónapos pilot programját.

A módszertani fejlesztés szakaszában (2018 tavaszán) két budapesti általános iskola működött együtt az intézettel. Az így nyert tapasztalatok alapján, a következő tanévben (2018 őszén) további 8 általános iskolát vontak be a programba, országosan. Az iskolák – a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által rendelkezésre bocsátott információk alapján – úgy kerültek kiválasztásra, hogy az iskolai étkeztetés helye, típusa, a közétkeztetés megítélése alapján kellően heterogén legyen a minta.

A program keretében az NNK, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) és a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszékének munkatársaival egyeztetve kidolgozásra került Az egészséges táplálkozást és a közétkeztetés elfogadottságát ösztönző iskolai környezet feltételei c. segédanyag. Ezt olyan hazai és nemzetközi jó gyakorlatokból álló eszköztár egészíti ki, melyben – az intézet előzetes tájékozódása során és a program keretében folytatott fókuszcsoportos beszélgetések alkalmával megfogalmazódott igényeknek megfelelően – a lényeges anyagi és humánerőforrás-ráfordítást nem igénylő, könnyen megvalósítható elemek dominálnak.

Az egyes iskolákban „menzabizottságnak” keresztelt munkacsoportok alakultak az iskolavezetés, pedagógusok, szülők, diákok, a közétkeztető képviselője, az élelmezésvezető, konyhai dolgozók, az iskolaegészségügyi szolgálat részvételével. A munkacsoportok feladata az iskolai környezet feltérképezése, az egészséges táplálkozás ellenében ható körülmények azonosítása és rövid távú cselekvési terv kidolgozása volt, a rendelkezésükre bocsátott segédanyagok alapján. Az OGYÉI 200.000 forintos támogatásban részesítette a részt vevő iskolákat, melyet a helyi közétkeztetés, iskolai környezet célzott fejlesztésére fordíthattak.

A közétkeztetéssel és az egészséges táplálkozással kapcsolatos ismeretek bővítése céljából az OGYÉI – az MDOSZ által kifejlesztett OKOSTÁNYÉR® ismeretanyagot is tartalmazó – korcsoportspecifikus oktatási anyagokat, és a szülőknek és pedagógusoknak szóló tájékoztató kiadványt bocsátott rendelkezésre (utóbbit a programban részt vevő iskolák tanulói létszámának megfelelő darabszámban).

Az intézet dietetikusai minden, a programban részt vevő intézménybe ellátogattak, megtekintették az iskola épületét, az étkezőhelyiséget, főző- és/vagy tálalókonyhát és lehetőség szerint az étkeztetés menetét is. Ahol módjukban állt, az élelmezésvezetővel, konyhai dolgozókkal is folytattak kötetlen beszélgetést.

Közétkeztetési témájú fókuszcsoportos beszélgetéseket az iskolavezetés, pedagógusok, szülők részvételével, továbbá az iskolánként kijelölt egy alsó tagozatos és egy felső tagozatos indexosztályban is szerveztek.

A program kezdetén és végén sor került az indexosztály tanulói, az ő szüleik, a pedagógusok és élelmezésvezetők közétkeztetéssel kapcsolatos attitűdjének, a rendeletről való tudásának és bizonyos táplálkozási szokásainak kérdőíves felmérésére is. Külön kérdőív készült a közétkeztetést igénybe vevő és az azt igénybe nem vevő tanulók és szüleik számára.

Az indexosztályok tanulói 8 héten át értékelték, „ízlett” és „nem ízlett” kategóriák szerint a közétkeztetés keretében biztosított ebédet. A két hónapos program elején és végén a konyhai dolgozók az OGYÉI által biztosított mérlegek segítségével, megadott szempontok szerint ebédmaradék-mérést is végeztek az iskolában.

A programban végzett mérések adatai a helyi folyamatok elősegítését szolgálták, így az OGYÉI nem hozta nyilvánosságra. Ld. még: https://merokanal.hu/egeszsegorzoiskola/.

A segédanyagokat az OGYÉI www.merokanal.hu  weboldalán publikálja, ahol számos további hasznos információt és segédletet találnak az egészséges táplálkozást és a közétkeztetést népszerűsíteni kívánó iskolák és közétkeztetők.

Az úttörő program fő eredménye, hogy nyilvánvalóvá vált: a dietetikusok által segített helyi együttműködés jól szolgálta az érintettek egészség iránti elköteleződésének fejlődését.

 

[1] Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) felmérései alapján a közétkeztetés korábban nem felelt meg az egészséges táplálkozásokra vonatkozó ajánlásoknak, ezért szükség volt egy azt szabályozó, kötelezően betartandó, átfogó rendelet megalkotására. A 2015. január 1-jén hatályba lépett 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról, a bölcsődei-, óvodai-iskolai-, gyermekkórházi-, kórházi-, szociális intézményi étkeztetésre terjed ki. Meghatározza az adott csoportok számára szükséges energia- és tápanyagigényt, tartalmazza az egy adagra vonatkozó, felhasználandó nyersanyagok mennyiségét és adagolási útmutatót, valamint tájékoztatási kötelezettséget ír elő. Így garantálja, hogy a közétkeztetésben részesülők a számukra minőségben és mennyiségben is megfelelő táplálékhoz jussanak.

 

NNK feher logo

Az egeszseg.hu a Nemzeti Népegészségügyi Központ tulajdona.
Minden jog fenntartva 2021 ©

szechenyi 2020 also