A társadalmi változások az utóbbi években nagyon sok olyan típusú problémát hoztak a felszínre, amelyek a gyermekek első közösségbe kerülése során is felszínre törnek. Az iskolákban már korábban érzékelték a pedagógusok a negatív tendenciák emelkedését, de az elmúlt néhány évben érezhetően letolódott a fiatalabb korosztályra is az olyan típusú problémák megjelenése, ami korábban nem fordult elő. Ilyen pl. az óvodáskorban az együttélés, a társas érintkezés szabályait kevéssé ismerő gyermekek számának növekedése, a hiperaktív és pszichés problémákkal küzdő gyermekek beilleszkedési zavarai, az agresszió megjelenése már kiskorban.

A köznevelési intézményekben az óvodai és iskolai segítés, mint professzionális szociális, gyermekjóléti szolgáltatás megjelenése ezt a helyzetet orvosolja. A szociális munkás napi szintű jelenléte, tevékenysége a hangsúlyt a prevencióra helyezi, segít a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzésében, kompetenciát fejleszt, közvetít a gyermek és szülő, a gyermek és tanár, a szülő és tanár közti konfliktusok rendezésében, kapcsolatot épít és tart a társintézményekkel. A segítő részt vesz a gyermekek egészségfejlesztésében is. A szociális szakember bevonása a problémás helyzetek felismerésében és megoldásában kiegyensúlyozottá teheti a köznevelési intézmény belső életét, segíti a gyermekek szocializációját, és javíthatja az iskolai teljesítményüket is, hozzájárulhat a korai iskolaelhagyás megelőzéséhez is. A tevékenység hosszútávon hozzájárul a gyermekek családban történő nevelkedéséhez.

Az óvodai és iskolai szociális segítő csoportos szociális munka keretén belül segítséget nyújt a gyermekeknek, szülőknek, köznevelési intézményeknek prevenciós tevékenységekkel, amelyek irányulhatnak például az agresszió megelőzésére, kezelésére, a kortárs zaklatás kezelésére, megelőzésére, kortárs bántalmazás megelőzésére, kezelésére, a szülői kompetenciák erősítésére. Az óvodai és iskolai szociális segítő közösségi tevékenységet is végez, vagy az iskola által szervezett programokba kapcsolódik be, pl. egészségnap, környezetvédelem, pénzügyi tudatosság kialakítása, erősítése.

Az óvodai és iskolai szociális segítés sikerének kulcsa a célcsoporthoz közel vitt, egyszerűen igénybe vehető általános és speciális szolgáltatások biztosítása, továbbá a változásokra gyorsan, rugalmasan, innovatív metódusokkal reagáló képzett szakemberek (felsőfokú szociális alapvégzettséggel rendelkező szakemberek) alkalmazása.

Az óvodai és iskolai szociális segítő rendelkezik azokkal az ismeretekkel, illetve készségekkel, amelyek lehetővé teszik számára, hogy a gyermek fejlődését veszélyeztető problémákat korán felismerje, és azok elhárítása érdekében hatékony segítséget nyújtson az érintetteknek.

Az országos szintű bevezetést megelőzendő egy uniós projekt (EFOP-3.2.9-16 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése) került kiírásra, amely az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztésére irányult összesen 2,07 Mrd forintos keretösszeggel. A projekt lényegét tekintve egy modellkísérlet volt, amely a feladatellátás jogszabályi bevezetését hivatott elősegíteni. A projektidőszakban az óvodai és iskolai szociális segítés tartalmi elemeinek meghatározása, a tevékenységi eszközök és problémák azonosítása és összekötése, illetve az adott járás köznevelési színtéren való megjelenítése az elsődleges feladat.

A projekt átfogó célja az elsődleges prevenció megerősítésével az óvodás és iskolás gyermekek és fiatalok (köztük a szociálisan hátrányos helyzetűek) szociális jólétének, életminőségének javítása az óvodai és iskolai szociális segítés feladatellátás feltételeinek megteremtésével, szakmai tartalmának, a szolgáltatás fenntartásához és rendszerszerű elterjesztéséhez szükséges humán és pénzügyi források meghatározásával.

2018. szeptember 1-jével került bevezetésre országosan az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység, minden járásszékhely központ önkormányzata számára kötelező feladat lett ennek biztosítása. Minden 1000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott gyermekenként szükséges 1 fő óvodai és iskolai szociális segítőt kell alkalmazni. Az óvodai és iskolai szociális segítők óvodákban, iskolákban és kollégiumokban végzik a feladatukat.

A Kormány minderre évente 5.6 milliárd forintot biztosít a központi költségvetésből.

 

 

NNK feher logo

Az egeszseg.hu a Nemzeti Népegészségügyi Központ tulajdona.
Minden jog fenntartva 2021 ©

szechenyi 2020 also